158:an

Säröleden är en 24 km lång länsväg mellan Kungsbacka och Göteborg och passerar via Särö, Kullavik, Billdal och Askim.

Hastighetsbegränsningen är satt till 70 kmh fram till där motortrafikleden börjar vid Hovås, därefter blir det 90 kmh fortsatt söderut mot Vallda.

Under delar av dygnet klassas vägen som hårt trafikerad av Trafikverket och tyvärr missbrukas lovord om förbättringar ofta av politiker runt nyval.

Ombyggnad 2020 till 2021

Med byggstart april 2020 påbörjas byggnation av ett busskörfält mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt byggnation av en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik i Hovåsmotet. Arbetet beräknas pågå till september 2021 och framkomligheten i norrgående riktning att vara kraftigt begränsad, eftersom två körfält blir ett.