Tråkärrslätt

Tråkärrslätt (”Slätta”) är en bebyggelse i stadsdelen Askim i Göteborgs kommun. Postorten är Billdal. Bebyggelsen avgränsades till 2010 som en separat småort, från 2015 räknas den som en del av tätorten Gundal och Högås. Bebyggelsen består endast av villor, längs med större eller mindre vägar i området.

Tråkärrsslätt ingår till större delen i Sandsjöbacka naturreservat och utgörs av ett hävdat jordbruksområde med mycket sparsam bebyggelse. Området är idag betydelsefullt för möjligheten att hålla hästar eller för tätortsnära odling. Förutom att det finns ett stort intresse i området att behålla och utveckla hästhållning möjliggör betet att det öppna landskapet bibehålls.

Tidigare var Tråkärrsslätt en uppodlad dal som i sin södra ände i gammal tid blockerades av den gamla landgränsen mellan Sverige och Danmark. Så bönderna i denna dal, den mest sydostliga i Askims socken, tvangs köra genom skogen och förbi Lilla Årekärr för att ta sig till övriga delar av socknen.

Tråkärrsslätt är särskilt värdefullt på grund av de välbevarade spåren av det odlings- och kulturlandskap som blev följden av laga skiftet 1850 med odlingsrösen, hägnader med mera. Tråkärrsslätt är listat i Göteborgs kommuns bevarandeprogram, Natur- och kulturvårdsprogram (1979).