Lindås

Mitt i centrum av Billdal ligger Östra och Västra Lindås, båda domineras av radhusbebyggelse. Den lokala Lindåsskolan har cirka 590 elever från förskoleklass till årskurs 9. Det finns även ett fritidshem med fyra avdelningar på skolan. Närliggande förskolor finns på Lindebovägen, Södra Särövägen(Sommarbo) samt Kyrkvägen. Sammanfattningsvis kan man beskriva Lindås som ett familjevänligt, lugnt område med lekplatser, grönytor och salta bad runt knuten.

Östra Lindås

I dagsläget omfattar Östra Lindås totalt 135 fastigheter på Lindåsvägen 8-128 och Billdals Aspväg 2-148.

I området finns en landhockeybana som Östra Lindås Samfällighet underhåller som alla områdets medlemmar är välkomna att använda. Tennisbanan ägs av Göteborgs stad och är öppen för allmänheten.

Västra Lindås

Västra Lindås ligger beläget strax väster om gamla Särövägen. Länsgränsen till Hallands län går enbart ett par hundra meter söder om Västra Lindås. På 60-talet var Västra Lindås ett sommarparadis med mestadels semesterbostäder, i dagsläget omfattar området över 150 fastigheter.