Hulan/Kopparåsen

Beläget i det centrala delarna av Billdal rent geografiskt finner vi området Hulan som även innefattar området Kopparåsen. Området gränsar till Lindås. Längs med Kopparåsvägen och Hulanvägen finns det allt från sommarstugor till nyproducerade villor. Kvarteret utgör det många idag associerar med Billdal, salt luft i ett avskärmat och tryggt område.