Gatersered

Gatersered en trygg, lugn och lantlig miljö med närhet till viktiga servicefunktioner i Kungsporten/Bolsheden. I dagsläget finns det runtikring 50 fastigheter, dock står området inför en kraftig expansion. Göteborgs kommun har uttryckt en vilja att bebygga området med 3000 bostäder. Redan 2011 gjordes en fördjupad översiktsplan för södra Askim där Gatersered i Billdal är ett av områdena som berörs. Där framgår det att kommunen planerar bygga 3 000 nya bostäder i Gatersered – dubbelt så många som Nya Hovås nuvarande 1 500.

Historia

Gatersered var en av de större byarna i Askims socken och härad, precis på gränsen till Halland. Det betyder att byn legat på riksgränsen mellan Sverige och Danmark från 1200- till 1600-talet. Dessförinnan var området troligen under dansk överhöghet. Gatersered omges av följande byar och gårdar: i norr utmarkerna till Kopparås, Trädgården, Ambjörnhagen och Lilla Årekärr, i väster inägorna till Heden, i söder Gundal i Hallands län och i öster Tråkärrsslätt. Ortnamnsförleden är fornsvenska mansnamnet Gatulv medan efterleden utgörs av rydh ’röjning’. Namn på -red är mycket vanliga och kan vara vikingatida, men huvudsakligen medeltida ( ­Wahlberg 2003:261). Äldsta skriftliga belägg är från mitten av 1500-talet, Gattelseryd (1545) och Gattilssridt (1550).

Läs mer på Riksantikvarieämbetet