Gatersered

Gatersered en trygg, lugn och lantlig miljö med närhet till viktiga servicefunktioner i Kungsporten/Bolsheden. I dagsläget finns det runtikring 50 fastigheter, dock står området inför en kraftig expansion. Göteborgs kommun har uttryckt en vilja att bebygga området med 3000 bostäder. Redan 2011 gjordes en fördjupad översiktsplan för södra Askim där Gatersered i Billdal är ett av områdena som berörs. Där framgår det att kommunen planerar bygga 3 000 nya bostäder i Gatersered – dubbelt så många som Nya Hovås nuvarande 1 500.