Ambjörnhagen

Ambjörnhagen ligger strax väster om 158:an och gränsar till Tråkärrsslätt. Det finns cirka 30 villafastigheter i området. Det lantliga läget med i ett blandskogsområden inrymmer höga naturvärden, med god tillgänglighet via friluftsområdet i Årekärr.

Strax norr om Ambjörnshagen finner man Billdals kyrkogård.